مسعود بارزانی: می‌توانیم موصل را ظرف چند روز آزاد کنیم/200 کیلومتر را در موصل آزاد کرده‌ایم