عملیات برد بلند جنگنده‌ها از محورهای اصلی رزمایش است