ابراز امیدواری رییس جمهور فیلیپین به حل بحران دریای جنوب چین