جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت به استان مرکزی برگزار شد