بارزانی: موفقیت‌آمیز بودن نبرد موصل آغازی برای روابط جدید میان بغداد و اربیل خواهد بود