چهارمین اجلاس بین المللی «مدل سازمان همکاری اسلامی»