70 هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال و بختیاری خریداری می‌شود