افتتاح 50 طرح آموزشی در خراسان‌شمالی با حضور وزیر آموزش و پرورش