مطهری: اینکه عده‌ای راه بیفتند و بگویند نظر رهبری به فلان کاندیداست فضای انتخابات را دوقطبی می‌کند