آمریکا با انتقال داعش از موصل به سوریه شریک جنایات این گروه تروریستی است