عکس/ فراری 458 پلاک ملی در تهران و فراری 458 اسپایدر در تبریز