داعش؛ «صهیونیسم اسلامی» و ابزاری برای هدف‌گذاری‌های نیابتی