ترامپ: باید متحد شده و نگذاریم چهار سال دیگر اوباما را داشته باشیم