سفر وزیر دفاع فرانسه به امارات؛ همکاری‌های نظامی در رأس گفت‌وگوها