برگزاری سمینار اصلاح ساختار علوم انسانی در مدارس جامع مسلمانان آفریقای جنوبی