جلسه سرکردگان داعش با ابوبکر البغدادی در موصل بمباران شد