مشکل مسکن مهر پردیس مدیریتی است/ قرار بود واحدها حداکثر تا ۲۴ ماه تکمیل شود اما ۵ سال طول کشید