حضور نوکیا در کنگره موبایل 2017 مسجل شد؛ معرفی موبایل های جدید قطعی نیست