قیمت سبزی و قند و شکر کاهش یافت/ بهای گوشت مرغ و روغن نباتی بالا رفت