بررسی واگذاری سیم کارت های غیرفعال مشترکان ایرانسل در کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس