نخست وزیر و رئیس اقلیم کردستان عراق به محور الخازر در نزدیکی موصل رفتند