احتمال آوارگی ۱۰۰ هزار عراقی در جریان عملیات موصل/درخواست ۶۱ میلیون دلار برای کمک به آوارگان