آمریکا، اسرائیل و آل سعود در صدد انتقال داعشیها از موصل به سوریه