برنج در یک سال ۵۲درصد گران شد/افزایش نرخ ۶ کالای اساسی در یک هفته