قدرت‌های جهانی اعتقادی به حل بحران سوریه از طریق گفت‌وگو ندارند