اصلاح و بازسازی بیش از 10 کیلومتر شبکه آب شرب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد