سیاست‌های کلی انتخابات بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید دارد/ لزوم شفافیت در مواضع سیاسی و منابع مالی گروه‌های حاضر در انتخابات