توضیح وکیل «یاسین رامین» درباره حضور موکلش در دادسرا