نشست اخیر لوزان درباره سوریه بی‌نتیجه بود/سرنوشت سوریه باید به مردم آن سپرده شود