آغاز عملیات نیروهای افغان علیه طالبان در اطراف شهر «ترینکوت»