«سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در انتظار همکاری دستگاه‌های اجرایی همدان