اشتغال‌آفرینی برای بالغ بر ۱۵ هزار نفر در حوزه حمل و نقل جاده ای