ادعای جدید رنو درباره پرداخت غرامت به ایران: 500 میلیون یورو ضرر کردیم و دنبال جبران ضرر خودمان هستیم