رئیس مرکز آمار: آمار سفارشی نداریم/ شیب نزولی نرخ تورم در حال تضعیف است