فرمانده عملیات حلب: آمریکا، عربستان و اسرائیل پشت انتقال داعش از موصل به سوریه هستند