آلمان تحریم روسیه را رد کرد/ تاکید بر لزوم برقراری هر چه سریعتر ثبات در موصل