عقب نشینی بزرگ‌ترین بانک آلمان از آمریکا/دویچه بانک 10 هزار کارمند را اخراج می‌کند