مبارزه جدی با تروریسم نیازمند توجه به ریشه‌های فرهنگی این موضوع است/نشست اخیر لوزان درباره سوریه بی‌نتیجه بود