صادرات تعاونی‌های مرزی خوزستان امسال به بیش از 42 میلیون دلار می‌رسد