معامله 13 میلیارد دلاری روسیه و هند، صادرکنندگان نفت خاورمیانه را به چالش می‌کشد