نفت همچنان بالای 52 دلار/تصمیم اخیر اوپک مهمترین عامل در تعیین قیمت بازار