دغدغه‌ بحران در صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد/ جزییات وضعیت «شپترو»، «جم» و «فاهواز»