اولویت‌های سفر روحانی به استان مرکزی؛ از رفع آلودگی هوا تا تلاش برای ارتقای احیای کامل ظرفیت صنعتی استان