افزایش بیش از 1000 مگاواتی ذخیره برق نیروگاه‌های کشور