معاملات جو دامی طرح قیمت تضمینی در بورس کالا از مرز یک میلیون تن گذشت