وزیر اطلاعات: همدلی بین دستگاه های امنیتی بی نظیر است