اعلام آمادگی ایران برای همکاری با جمهوری چک در زمینه تولید برق