میتسوکو بار دیگر برنده جایزه هوشمند ترین ربات سخنگو شد