سرمربی بسکتبال بانوان نفت آبادان: امسال می‌خواهیم روی سکو باشیم‌