برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در دانشگاه بیرجند